SEARCH Guru Poornima

Special Program presenting 3rd SEARCH Appreciation of the Year !!

Coordinator: Shubhechchha Lamichhane

July 11, 2017

“गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर,
गुरु साक्षात् परमं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नम:”

विगतमा झैं हामी हाम्रा सम्पूर्ण श्रद्धेय गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गर्दै यस वर्ष पनि गुरु पूर्णिमा मनाउदै छौँ।
सबैमा हार्दिक निमन्त्रणा !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *