२ दिने निःशुल्क बालबालिका स्वास्थ्य शिविर

2073/06/18-19 गते चौडाता, नुवाकोट स्थित श्री क्षेत्रपाल उच्च मा.विमा २ दिने निःशुल्क बालबालिका स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न ।
2016 October 4 Tuesday/ २०७३ असोज १८ मंगलवार

Suported by: ISRAAID.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *